2023-09-11

Fantastiskt roligt att jobba med sina kompisar!

Oskar Kling, platschef på GMT

Berätta – hur hamnade du på GMT?

Jag arbetade tidigare på Peab med många av de som nu också är mina kollegor. Jag tackade ja till att börja på GMT för att fortsatt få arbeta med de personer som gör att det är roligt att gå till jobbet. Det i kombination med att få arbeta inom en organisation med kortare och snabbare beslutsvägar och få vara med att påverka gjorde att jag tackade ja.

Hur är det att jobba med sina kompisar sedan länge?

Det är fantastiskt roligt! Kollegorna är A & O. Oavsett hur stort eller litet problem man har, jobbrelaterat eller privat, vet jag att mina kollegor ställer upp och hjälper till. Jag är övertygad om att det är ett vinnande koncept att ha ett sådant arbetsklimat.

Berätta om hur ni jobbar ni för att komma närmre er vision – Vi leder utvecklingen mot ett hållbarare samhällsbyggande för kommande generationer?

Vi jobbar för att alltid resursoptimera i de projekt vi utför, genom cirkulärt byggande. Vi tänker in-situ, på plats. Jag tror på att i första hand alltid åtgärda de problem som redan finns på den plats de ligger. Det minskar transporter, omgivningspåverkan och en rad andra faktorer som i slutändan endast hade resulterat i att problemet flyttas. In-situ tekniker lämpar sig väl för både sanering av förorenad mark och grundvatten, men även för stabilitetshöjande åtgärder i exempelvis lösa leror och andra massor med otillräckliga tekniska egenskaper.

På vilket sätt tycker du att ni bidrar till ett hållbarare samhällsbyggande?

Vi försöker resursoptimera i alla projekt vi utför. Störst effekt fås när vi redan i ett tidigt skede kan diskutera med kunden olika tillvägagångsätt som kan generera klimatbesparingar. I produktionsskedet ligger stort fokus på transporter och en väl fungerande logistik. Detta i kombination med att våga vara nytänkande och se alternative tekniska lösningar som reducerar vårt klimatavtryck gör vi för att bidrar till ett hållbarare samhällsbyggande.

Vilken av era tjänster och specialkompetenser är du mest stolt över?

Jag är stolt över att kunna vara en komplett samarbetspartner inom alla våra delområden. I t ex. Nyköping på ett projekt där vi gjorde marksanering tillsammans med Geoserve AB var det väldigt roligt att redan i ett tidigt skede sitta tillsammans med beställare och konsulter och se över olika åtgärdsförslag och metoder. Efter metod och åtgärdsplan är framtagen är vi tillsammans med kund med och projekterar fram de handlingar som krävs för att verkställa åtgärdsplanen. När projekteringen är färdig och handlingar godkända är vi på plats och utför arbetena. Vi är med genom hela processen.

På ett annat projekt, P-hus Svanen var vi också med i tidigt skede tillsammans med beställare och konsulter under projekteringen av projektet. Vi hjälpte till med kostnadsbedömningar och kompetens för att ge projektet så goda förutsättningar som möjligt. Detta arbete, i kombination med duktiga konstruktörer och beställare gjorde att vi såg resultat av ett grundligt förarbete under själva produktionsskedet. Arbetet löpte på utan några anmärkningsvärda störningar från start till slut. Då vi hade ett komplett åtagande av mark-, grundläggning- och betongarbeten gav det oss väldigt bra möjlighet att skapa en effektiv produktion från start till slut.

Ni är utspridda på projekt över hela landet – hur löser ni det för att få till företagskultur, internkommunikation och vara ett starkt lag?

Det är en utmaning men telefonsamtal och teamsmöten är en fördel och så försöker vi få till träffar så ofta som möjligt, där prioritet ligger på att umgås och ha trevlig. Min erfarenhet är att desto mindre måsten som står på agendan vid dessa träffar, desto mer positiva arbetsrelaterade diskussioner kommer fram. Jag är övertygad att kontaktvägar inom organisationen blir kortare, företagskultur byggs samt många viktiga problem och lösningar kommer upp som förbättrar oss som företag och lag.

Hur upplever du samarbetet inom koncernen med de andra företagen?

Av de företag jag har arbetat med inom koncernen har det fungerat mycket bra. Kul med så många företag där vi kan komplettera varandra och hjälpas åt i komplicerade projekt.

Vad gör du just nu för spännande?

Nu är jag på väg till Farsta där vi har ett nytt spännande projekt med både mark-, och grundläggningsarbeten för framtida hyresbostäder!


Är du intresserad att komma i kontakt med oss?
Hör av dig

© GMT. All rights reserved.

Besöksadresser

  • Backa Bergögata 1, Hisings Backa

  • Granitgatan 2, Helsingborg
  • Tenngatan 4, Norrköping

  • Förrådsvägen 1, Haninge

  • Transformatorgatan 2, Västerås

Kontakta oss

  • info@gmt-ab.se