2023-09-08

Vi vill vara med tidigt i projektet

Tillsammans med Viginti Fastighetsutveckling har vi varit med och byggt parkeringshuset Svanen i inre hamnen i Norrköping. Vi startade upp arbetet tillsammans tidigt i planeringsfasen och har jobbat i tätt samarbete hela vägen.

Foto: Per Groth

– Vi är väldigt nöjda med samarbetet med GMT. I början hade vi lite olika syn på hur det skulle lösas, mest på grund av olika förväntansbilder. Men vi lärde oss mycket av varandra som beställare och utförare då vi hade möjlighet att jobba igenom projektet och det blev tydligt vad som skulle göras och av vem, säger Alexander Gil affärsutvecklare på VIGINTI FASTIGHETSUTVECKLING.

– Vi vill vara med från uppstart av ett projekt för att kunna bidra med vår styrka och kompetens. Då kan vi undvika överraskningar eller hinder senare i projektet. Det underlättar också arbetet att vi befinner oss på plats och hela tiden kan göra justeringar och hålla en tät dialog med kunden, säger Oskar Kling GMT, som varit platschef på P-huset Svanen.

Nu är GMT:s arbete på plats så gott som klart. GMT har haft ett helhetsansvar kring grundläggning och pålning vilket underlättar för beställaren med endast en aktör att föra dialog med.

– GMT är väldigt smidiga att arbeta tillsammans med. Mycket tack vare att arbetsledning och platschef har varit på plats under hela utförandefasen och vi har haft en bra och nära dialog under hela projektet avslutar Alexander Gil.

Oskar Kling betonar vikten av att få vara med tidigt i ett projekt:

– Vi var med i tidigt skede tillsammans med beställare och konsulter under projekteringen av projektet. Vi hjälpte till med kostnadsbedömningar och kompetens för att ge projektet så goda förutsättningar som möjligt. Detta arbete, i kombination med duktiga konstruktörer och beställare, såg vi resultat av under produktionsfasen. Arbetet löpte på utan några störningar. Då vi hade ett komplett åtagande av mark, grundläggning och betongarbeten gav det oss väldigt bra möjlighet att skapa en effektiv produktion från start till slut.

#hållbart #samhällsbyggande #grundläggning #betongarbete #smartare


Är du intresserad att komma i kontakt med oss?
Hör av dig

© GMT. All rights reserved.

Besöksadresser

  • Backa Bergögata 1, Hisings Backa

  • Granitgatan 2, Helsingborg
  • Tenngatan 4, Norrköping

  • Förrådsvägen 1, Haninge

  • Transformatorgatan 2, Västerås

Kontakta oss

  • info@gmt-ab.se