Grundläggning & Markteknik AB

Grundläggning & Markteknik ingår i koncernen Infralogistic. Vi utför injekteringsarbeten, in-situ sanering av förorenade jordar samt traditionell grundläggning så som pålning och spontning. Våra medarbetare har lång erfarenhet och kan erbjuda en hållbar och kostnadseffektiv lösning i både stora som små projekt.

Grundläggning

Vi tillhandahåller färdiga lösningar med spontning, betongpålar och borrning av stag. Detta kan vi komplettera med färdig betonglösning med bottenplatta för husbyggnation eller annat fundament. Vi tar helheten!

Vill du veta mer? Kontakta gärna

Daniel.persson@gmt-ab.se – 073-1842826

Injektering

Vi är specialiserade inom området kem-  cementinjektering. Vi utför tätningar och lagningar i stora som i mindre projekt. Vi kan tillsammans med Er ta fram en teknisk lösning samt utföra arbetet. Vår breda kunskap bygger på mångårig erfarenhet i branschen.

Vill du veta mer? Kontakta gärna

Samuel.jakobsson@gmt-ab.se – 073-9807111

Magnus.Persson@gmt-ab.se – 070-6818145

Specialtekniker

Vi erbjuder flertalet lösningar för att utföra, mass- processtabilisering och solidifiering av rena eller förorenade havssediment i och runt hamnar men även andra jordarter

Sanering i förorenad mark med in-situ metod som ex. borrning och injektering för bl.a. kemisk oxidation”.

Vill du veta mer? Kontakta gärna

Martin.jonsson@gmt-ab.se – 073-1528080

Postadress:

Grundläggning & Markteknik i Malmö AB

Möbelgatan 2B

431 33 Mölndal

Organisationsnummer:

559337-5479

Fakturauppgifter:

faktura@gmt-ab.se