Grundläggning & Markteknik AB

Grundläggning & Markteknik ingår i koncernen Infralogistic. Vi utför injekteringsarbeten, in-situ sanering av förorenade jordar samt traditionell grundläggning så som pålning och spontning. Våra medarbetare har lång erfarenhet och kan erbjuda en hållbar och kostnadseffektiv lösning i både stora som små projekt.