2023-08-25

Lösningsorientering ger bra resultat

Ett av de projekt GMT jobbat en längre tid med är Cinis Fertilizer på Köpmanholmen i Örnsköldsvik. Här skapas en ny 30 000 m² stor produktionsanläggning för Cinis Fertilizer, en konstgödselfabrik, som ska producera cirkulärt och fossilfritt mineralgödsel. Det blir den första anläggningen i världen som återvinner rester från massaindustri och elbilsbatteritillverkning för att producera mineralgödsel. 

—   Det är precis här vi vill vara – att få möjlighet att vara med och bygga för vår hållbara framtid. Vi är mycket stolta över att vara med på det här projektet som ligger i framkant och tar oss mot nästa steg för en hållbar framtid! Vi vill utmana och optimera processer för ett hållbarare och smartare samhällsbyggande, det är vår absoluta styrka. I dubbel bemärkelse i just det här projektet, säger Kai Tamminen vd på GMT.  

I projektet jobbar flera av systerbolagen i koncernen Infralogistic; Umeå Entreprenad, Avtfallspartner, EAG Rental och EAG Entreprenad samt KEWAB. 

— Tillsammans får vi verkligen visa våra respektive styrkor och lära känna varandra ordentligt, fyller Kai i. 

Smarta lösningar som sparar resurser

GMT blev påkopplade i tidig fas i projektet tillsammans med beställaren We Construction. Tillsammans med konstruktörskonsulten Soiltech gjordes en undersökning av markens förutsättningar och tillsammans med Umeå Entreprenad gjordes en projektering kring grundläggningen och spont. En provpålning visade att betongpålning skulle vara bästa alternativet. Det blev en slimmad och modig konstruktionslösning som funkade mycket bra för såväl processbyggnad som för lager och kontor, mycket tack vare Soiltechs kunskap i ett tidigt skede.

GMT har lång och bred kompetens för såna här projekt som Cinis. Just tomten på Köpmanholmen var unik. Den ställde höga krav och det fanns behov av både pålning och spontning.

—   Att det blev ett så bra resultat beror mycket på att varje inblandad aktör fick ta plats med sina specialkompetenser och bidra redan i tidigt skede kring de bästa lösningarna. Det blir också väldigt kostnadseffektivt för slutkunden, säger Niklas Widén som varit platschef på projektet. 

Smidigt samarbete med många aktörer

Samarbetet inom koncernen har varit bra. GMT och Umeå Entreprenad som varit de stora aktörerna på plats har olika grenar av grundläggning och alla parter har kommit fram med sitt.

—   Eftersom det varit en samverkansprojekt så har det gett utrymme för ett annat tankesätt, vilket har varit mycket positivt. Det som vanligtvis är självklart har vi fått lösa tillsammans. Bra kommunikation hela vägen. Samarbetet med beställaren We Construction har också fungerat väldigt bra, vi har verkligen haft en samverkansentreprenad, avslutar Niklas. Tiden är ju alltid tajt men alla har hjälpts åt så det har funkat fint enligt Jonatan Fantenberg som varit arbetsledare. 

Niklas instämmer: 

— Det har varit ett väldigt smidigt samarbete och det har funnits förståelse för allas kompetenser och behov. Även om vi stött på hinder längs vägen så har vi med bra kommunikation kommit fram till gemensamma alternativa lösningar. Framför allt i början satt vi i väldigt mycket möten och försökte forma en vardag och verksamhet som skulle funka för alla parter. 

Niklas Rehnsbo, platschef från We Construction har suttit på plats och varit ansvarig för hela projektet beskriver samarbetet med GMT som smidigt med mycket bra personal. 

— Personalen och arbetsledning från GMT har gjort att det fungerat väldigt bra. Tider har hållits, samarbetet har flutit på. De är lyhörda och verkligen med på möten och i projektet och framför allt – de är väldigt lösningsorienterade. Nu håller vi på och bygger ihop husen och vi har en stadig grund att stå på. Vi rekommenderar verkligen GMT som samarbetspartner. 

Bra folk ger bra resultat

Jonathan har som arbetsledare funnits på plats i Köpmanholmen och pendlat veckovis från hemmet i Hälsingland. Han kommer tidigare från PEAB där han jobbat med grundläggning i några år. Till GMT rekryterades han via Niklas Widén som varit platschef i projektet.

Niklas Widén började som anläggare och har både kört grävmaskin och varit arbetsledare på PEAB Grundläggning. Under Cinis-projektet har han jobba på distans från Stockholm.

—   Det funkar fint när vi har så bra folk på plats. Det dagliga snacket missar man såklart men personerna är A och O och då känns det tryckt. Det är också så lätt att jobba när man känner varandra som jag och Jonathan. Skönt att få jobba med någon som man jobbat med tidigare och som man vet att det klaffar med. 

Nästa äventyr väntar 

Nu är projektet klart för GMT:s del. Det återstår administration och lite kompletteringar som tillkommit men Umeå Entreprenad jobbar vidare med grundläggningen ett tag till. 

— Hög kvalitet och rätt leverans i rätt tid är fokus i alla våra projekt. Vi håller det vi lovar, säger Niklas. 

Nu väntar nästa äventyr; Jonathan ska ner till Trelleborg och Niklas drar igång projekt i Stockholmstrakten. 

—   Vi har projekt i Boden och Mariestad också som precis avslutats så de ska också städas och stängas och summeras och så väntar nya äventyr efter det.  

#hållbart #samhällsbyggande #nytänkande #smartalösningar


Är du intresserad att komma i kontakt med oss?
Hör av dig

© GMT. All rights reserved.

Besöksadresser

  • Backa Bergögata 1, Hisings Backa

  • Granitgatan 2, Helsingborg
  • Tenngatan 4, Norrköping

  • Förrådsvägen 1, Haninge

  • Transformatorgatan 2, Västerås

Kontakta oss

  • info@gmt-ab.se