Författare: Martin Marklund

Fantastiskt roligt att jobba med sina kompisar!

Oskar Kling, platschef på GMT

Berätta – hur hamnade du på GMT?

Jag arbetade tidigare på Peab med många av de som nu också är mina kollegor. Jag tackade ja till att börja på GMT för att fortsatt få arbeta med de personer som gör att det är roligt att gå till jobbet. Det i kombination med att få arbeta inom en organisation med kortare och snabbare beslutsvägar och få vara med att påverka gjorde att jag tackade ja.

Hur är det att jobba med sina kompisar sedan länge?

Det är fantastiskt roligt! Kollegorna är A & O. Oavsett hur stort eller litet problem man har, jobbrelaterat eller privat, vet jag att mina kollegor ställer upp och hjälper till. Jag är övertygad om att det är ett vinnande koncept att ha ett sådant arbetsklimat.

Berätta om hur ni jobbar ni för att komma närmre er vision – Vi leder utvecklingen mot ett hållbarare samhällsbyggande för kommande generationer?

Vi jobbar för att alltid resursoptimera i de projekt vi utför, genom cirkulärt byggande. Vi tänker in-situ, på plats. Jag tror på att i första hand alltid åtgärda de problem som redan finns på den plats de ligger. Det minskar transporter, omgivningspåverkan och en rad andra faktorer som i slutändan endast hade resulterat i att problemet flyttas. In-situ tekniker lämpar sig väl för både sanering av förorenad mark och grundvatten, men även för stabilitetshöjande åtgärder i exempelvis lösa leror och andra massor med otillräckliga tekniska egenskaper.

På vilket sätt tycker du att ni bidrar till ett hållbarare samhällsbyggande?

Vi försöker resursoptimera i alla projekt vi utför. Störst effekt fås när vi redan i ett tidigt skede kan diskutera med kunden olika tillvägagångsätt som kan generera klimatbesparingar. I produktionsskedet ligger stort fokus på transporter och en väl fungerande logistik. Detta i kombination med att våga vara nytänkande och se alternative tekniska lösningar som reducerar vårt klimatavtryck gör vi för att bidrar till ett hållbarare samhällsbyggande.

Vilken av era tjänster och specialkompetenser är du mest stolt över?

Jag är stolt över att kunna vara en komplett samarbetspartner inom alla våra delområden. I t ex. Nyköping på ett projekt där vi gjorde marksanering tillsammans med Geoserve AB var det väldigt roligt att redan i ett tidigt skede sitta tillsammans med beställare och konsulter och se över olika åtgärdsförslag och metoder. Efter metod och åtgärdsplan är framtagen är vi tillsammans med kund med och projekterar fram de handlingar som krävs för att verkställa åtgärdsplanen. När projekteringen är färdig och handlingar godkända är vi på plats och utför arbetena. Vi är med genom hela processen.

På ett annat projekt, P-hus Svanen var vi också med i tidigt skede tillsammans med beställare och konsulter under projekteringen av projektet. Vi hjälpte till med kostnadsbedömningar och kompetens för att ge projektet så goda förutsättningar som möjligt. Detta arbete, i kombination med duktiga konstruktörer och beställare gjorde att vi såg resultat av ett grundligt förarbete under själva produktionsskedet. Arbetet löpte på utan några anmärkningsvärda störningar från start till slut. Då vi hade ett komplett åtagande av mark-, grundläggning- och betongarbeten gav det oss väldigt bra möjlighet att skapa en effektiv produktion från start till slut.

Ni är utspridda på projekt över hela landet – hur löser ni det för att få till företagskultur, internkommunikation och vara ett starkt lag?

Det är en utmaning men telefonsamtal och teamsmöten är en fördel och så försöker vi få till träffar så ofta som möjligt, där prioritet ligger på att umgås och ha trevlig. Min erfarenhet är att desto mindre måsten som står på agendan vid dessa träffar, desto mer positiva arbetsrelaterade diskussioner kommer fram. Jag är övertygad att kontaktvägar inom organisationen blir kortare, företagskultur byggs samt många viktiga problem och lösningar kommer upp som förbättrar oss som företag och lag.

Hur upplever du samarbetet inom koncernen med de andra företagen?

Av de företag jag har arbetat med inom koncernen har det fungerat mycket bra. Kul med så många företag där vi kan komplettera varandra och hjälpas åt i komplicerade projekt.

Vad gör du just nu för spännande?

Nu är jag på väg till Farsta där vi har ett nytt spännande projekt med både mark-, och grundläggningsarbeten för framtida hyresbostäder!

Vi vill vara med tidigt i projektet

Tillsammans med Viginti Fastighetsutveckling har vi varit med och byggt parkeringshuset Svanen i inre hamnen i Norrköping. Vi startade upp arbetet tillsammans tidigt i planeringsfasen och har jobbat i tätt samarbete hela vägen.

Foto: Per Groth

– Vi är väldigt nöjda med samarbetet med GMT. I början hade vi lite olika syn på hur det skulle lösas, mest på grund av olika förväntansbilder. Men vi lärde oss mycket av varandra som beställare och utförare då vi hade möjlighet att jobba igenom projektet och det blev tydligt vad som skulle göras och av vem, säger Alexander Gil affärsutvecklare på VIGINTI FASTIGHETSUTVECKLING.

– Vi vill vara med från uppstart av ett projekt för att kunna bidra med vår styrka och kompetens. Då kan vi undvika överraskningar eller hinder senare i projektet. Det underlättar också arbetet att vi befinner oss på plats och hela tiden kan göra justeringar och hålla en tät dialog med kunden, säger Oskar Kling GMT, som varit platschef på P-huset Svanen.

Nu är GMT:s arbete på plats så gott som klart. GMT har haft ett helhetsansvar kring grundläggning och pålning vilket underlättar för beställaren med endast en aktör att föra dialog med.

– GMT är väldigt smidiga att arbeta tillsammans med. Mycket tack vare att arbetsledning och platschef har varit på plats under hela utförandefasen och vi har haft en bra och nära dialog under hela projektet avslutar Alexander Gil.

Oskar Kling betonar vikten av att få vara med tidigt i ett projekt:

– Vi var med i tidigt skede tillsammans med beställare och konsulter under projekteringen av projektet. Vi hjälpte till med kostnadsbedömningar och kompetens för att ge projektet så goda förutsättningar som möjligt. Detta arbete, i kombination med duktiga konstruktörer och beställare, såg vi resultat av under produktionsfasen. Arbetet löpte på utan några störningar. Då vi hade ett komplett åtagande av mark, grundläggning och betongarbeten gav det oss väldigt bra möjlighet att skapa en effektiv produktion från start till slut.

#hållbart #samhällsbyggande #grundläggning #betongarbete #smartare

Lösningsorientering ger bra resultat

Ett av de projekt GMT jobbat en längre tid med är Cinis Fertilizer på Köpmanholmen i Örnsköldsvik. Här skapas en ny 30 000 m² stor produktionsanläggning för Cinis Fertilizer, en konstgödselfabrik, som ska producera cirkulärt och fossilfritt mineralgödsel. Det blir den första anläggningen i världen som återvinner rester från massaindustri och elbilsbatteritillverkning för att producera mineralgödsel. 

—   Det är precis här vi vill vara – att få möjlighet att vara med och bygga för vår hållbara framtid. Vi är mycket stolta över att vara med på det här projektet som ligger i framkant och tar oss mot nästa steg för en hållbar framtid! Vi vill utmana och optimera processer för ett hållbarare och smartare samhällsbyggande, det är vår absoluta styrka. I dubbel bemärkelse i just det här projektet, säger Kai Tamminen vd på GMT.  

I projektet jobbar flera av systerbolagen i koncernen Infralogistic; Umeå Entreprenad, Avtfallspartner, EAG Rental och EAG Entreprenad samt KEWAB. 

— Tillsammans får vi verkligen visa våra respektive styrkor och lära känna varandra ordentligt, fyller Kai i. 

Smarta lösningar som sparar resurser

GMT blev påkopplade i tidig fas i projektet tillsammans med beställaren We Construction. Tillsammans med konstruktörskonsulten Soiltech gjordes en undersökning av markens förutsättningar och tillsammans med Umeå Entreprenad gjordes en projektering kring grundläggningen och spont. En provpålning visade att betongpålning skulle vara bästa alternativet. Det blev en slimmad och modig konstruktionslösning som funkade mycket bra för såväl processbyggnad som för lager och kontor, mycket tack vare Soiltechs kunskap i ett tidigt skede.

GMT har lång och bred kompetens för såna här projekt som Cinis. Just tomten på Köpmanholmen var unik. Den ställde höga krav och det fanns behov av både pålning och spontning.

—   Att det blev ett så bra resultat beror mycket på att varje inblandad aktör fick ta plats med sina specialkompetenser och bidra redan i tidigt skede kring de bästa lösningarna. Det blir också väldigt kostnadseffektivt för slutkunden, säger Niklas Widén som varit platschef på projektet. 

Smidigt samarbete med många aktörer

Samarbetet inom koncernen har varit bra. GMT och Umeå Entreprenad som varit de stora aktörerna på plats har olika grenar av grundläggning och alla parter har kommit fram med sitt.

—   Eftersom det varit en samverkansprojekt så har det gett utrymme för ett annat tankesätt, vilket har varit mycket positivt. Det som vanligtvis är självklart har vi fått lösa tillsammans. Bra kommunikation hela vägen. Samarbetet med beställaren We Construction har också fungerat väldigt bra, vi har verkligen haft en samverkansentreprenad, avslutar Niklas. Tiden är ju alltid tajt men alla har hjälpts åt så det har funkat fint enligt Jonatan Fantenberg som varit arbetsledare. 

Niklas instämmer: 

— Det har varit ett väldigt smidigt samarbete och det har funnits förståelse för allas kompetenser och behov. Även om vi stött på hinder längs vägen så har vi med bra kommunikation kommit fram till gemensamma alternativa lösningar. Framför allt i början satt vi i väldigt mycket möten och försökte forma en vardag och verksamhet som skulle funka för alla parter. 

Niklas Rehnsbo, platschef från We Construction har suttit på plats och varit ansvarig för hela projektet beskriver samarbetet med GMT som smidigt med mycket bra personal. 

— Personalen och arbetsledning från GMT har gjort att det fungerat väldigt bra. Tider har hållits, samarbetet har flutit på. De är lyhörda och verkligen med på möten och i projektet och framför allt – de är väldigt lösningsorienterade. Nu håller vi på och bygger ihop husen och vi har en stadig grund att stå på. Vi rekommenderar verkligen GMT som samarbetspartner. 

Bra folk ger bra resultat

Jonathan har som arbetsledare funnits på plats i Köpmanholmen och pendlat veckovis från hemmet i Hälsingland. Han kommer tidigare från PEAB där han jobbat med grundläggning i några år. Till GMT rekryterades han via Niklas Widén som varit platschef i projektet.

Niklas Widén började som anläggare och har både kört grävmaskin och varit arbetsledare på PEAB Grundläggning. Under Cinis-projektet har han jobba på distans från Stockholm.

—   Det funkar fint när vi har så bra folk på plats. Det dagliga snacket missar man såklart men personerna är A och O och då känns det tryckt. Det är också så lätt att jobba när man känner varandra som jag och Jonathan. Skönt att få jobba med någon som man jobbat med tidigare och som man vet att det klaffar med. 

Nästa äventyr väntar 

Nu är projektet klart för GMT:s del. Det återstår administration och lite kompletteringar som tillkommit men Umeå Entreprenad jobbar vidare med grundläggningen ett tag till. 

— Hög kvalitet och rätt leverans i rätt tid är fokus i alla våra projekt. Vi håller det vi lovar, säger Niklas. 

Nu väntar nästa äventyr; Jonathan ska ner till Trelleborg och Niklas drar igång projekt i Stockholmstrakten. 

—   Vi har projekt i Boden och Mariestad också som precis avslutats så de ska också städas och stängas och summeras och så väntar nya äventyr efter det.  

#hållbart #samhällsbyggande #nytänkande #smartalösningar

Är du intresserad att komma i kontakt med oss?
Hör av dig

© GMT. All rights reserved.

Besöksadresser

  • Backa Bergögata 1, Hisings Backa

  • Granitgatan 2, Helsingborg
  • Tenngatan 4, Norrköping

  • Förrådsvägen 1, Haninge

  • Transformatorgatan 2, Västerås

Kontakta oss

  • info@gmt-ab.se